Nhà > Về chúng tôi>Thị trường sản xuất

Thị trường sản xuất


Bán cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau trên toàn quốc, với sản lượng hàng năm 1.500 chiếc và doanh số khoảng 50 triệu chiếc.

Hiệu suất bán hàng hàng năm.