Các yếu tố ảnh hưởng đến áp suất của hệ thống lạnh là gì?

2021-07-23

1. Các yếu tố của áp suất hút thấp:

Áp suất hút thấp hơn bình thường do công suất lạnh không đủ, chất tải lạnh thấp, van giãn nở thấp, áp suất ngưng tụ thấp (có hệ thống mao dẫn), tắc bộ lọc.

Các yếu tố của áp suất hút cao:

Áp suất hút cao hơn giá trị bình thường do môi chất lạnh quá nhiều, tải lạnh lớn, van giãn nở lớn, áp suất ngưng tụ cao (hệ thống mao dẫn), hiệu suất máy nén kém.

2, áp suất khí thải, áp suất khí thải cao các yếu tố:

Khi áp suất xả cao hơn giá trị bình thường, nói chung có lưu lượng môi chất làm mát nhỏ hoặc nhiệt độ môi chất làm mát cao, nạp quá nhiều môi chất lạnh, tải lạnh lớn và độ mở van giãn nở.

Điều này làm cho tốc độ dòng tuần hoàn của hệ thống tăng lên và tải nhiệt ngưng tụ cũng tăng theo. Do không thể tản nhiệt kịp thời, nhiệt độ ngưng tụ tăng lên và có thể phát hiện ra sự gia tăng áp suất khí thải (ngưng tụ). Trong trường hợp lưu lượng môi chất làm mát thấp hoặc nhiệt độ môi chất làm mát cao, hiệu suất làm mát của bình ngưng giảm và nhiệt độ ngưng tụ tăng lên.

Trong trường hợp lưu lượng môi chất làm mát thấp hoặc nhiệt độ môi chất làm mát cao, hiệu suất làm mát của bình ngưng giảm và nhiệt độ ngưng tụ tăng lên. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nạp quá nhiều môi chất lạnh là do chất lỏng môi chất lạnh thừa chiếm một phần đường ống ngưng tụ làm giảm diện tích ngưng tụ và làm tăng nhiệt độ ngưng tụ.

Các yếu tố của áp suất khí thải thấp:

Áp suất khí thải thấp hơn giá trị bình thường là do máy nén hiệu suất thấp, liều lượng lạnh không đủ, tải lạnh nhỏ, van tiết lưu nhỏ, bộ lọc hoạt động không trơn tru, bao gồm cả màn lọc van giãn nở và nhiệt độ môi chất làm mát thấp.

Các yếu tố trên sẽ làm giảm lưu lượng giải nhiệt và tải ngưng tụ của hệ thống dẫn đến giảm nhiệt độ ngưng tụ.

Từ sự thay đổi áp suất khí nạp và áp suất khí thải đã đề cập ở trên, chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong trường hợp bình thường, áp suất hút tăng, áp suất xả cũng tăng theo; Áp suất hút giảm và áp suất xả giảm tương ứng. Áp suất xả chung cũng có thể được ước tính từ những thay đổi trong thiết bị đo lực hút.